• TŁOCZENIE BLACH

  Specjalizujemy się w wiel- koseryjnej oraz średniose- ryjnej produkcji elementów tłoczonych.
 • CIĘCIE LASEREM

  Wykonujemy cięcie laserem elementów metalowych na maszynach o najwyższym stopniu zaawansowania techn...
 • GIĘCIE BLACH

  Nasza firma oferuję usługę gięcia blach na nowoczesnej prasie krawędziowej.
 • SPAWALNIA

  Spawamy stale konstru- kcyjne metodami MIG, MAG i TIG w osłonie gazów ochronnych.
 • LAKIEROWANIE

  Mamy bardzo duże doświad- czenie w lakierowaniu pro- szkowym na automatycznej linii lakierniczej.
 • PRZEKRAWALNIA

  Oferujemy cięcie blach na liniach automatycznych i laserem. Dysponujemy przecinarką CNC do cięcia pr...
 • GIĘCIE RUR

  Oferujemy usługi gięcia przy pomocy najnowocześniej- szych giętarek do rur.
 • BIURO PROJEKTOWE

  Dysponujemy biurem kon- strukcyjno-technologicznym wraz ze stabilną kadrą inżynieryjno-techniczną.
 • ZGRZEWANIE

  Zgrzewarka stacjonarna oporowa, punktowo-garbowa, posiada możliwość zgrzewania stali niskowęglowych,...

OPTistat - OPTeam S.A.