Projekty UE

http://www.poir.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-7/

Centrum Badawczo – Rozwojowe ( CBR )  technologii tłoczenia , inżynierii powierzchni oraz automatyzacji i robotyzacji Firmy Tarapata Sp. z o.o.  powstaje  w Mieleckim Parku Przemysłowym – obszar A pod adresem ul. COP-u 15 , 39-300 Mielec .

Głownym celem jest zwiększenie innowacyjności spółki dzięki wykorzystaniu wyników badań prowadzonych w CBR.

W ramach projektu zakupiona będzie infrastruktura badawczo – rozwojowa umożliwiająca projektowanie , wytwarzanie, testowanie i walidację narzędzi,  tłoczników , wykrojników.

Rezultatem utworzenia CBR będzie wdrożenie innowacji produktowej tj. zaawansowanych technologicznie narzędzi do tłoczenia oraz innowacji procesowej w postaci automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych .

 

Wartość całkowita projektu :                     15.109.019,55  PLN

Wkład Funduszy Europejskich :                   5. 550.511,98 PLN


OPTistat - OPTeam S.A.