Informacja

Firma Tarapata Sp. z o.o. informuje, że Bank Gospodarstwa  Krajowego na podstawie oceny merytorycznej  naszego wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą "Wdrożenie innowacyjnej technologii głębokiego tłoczenia w produkcji elementów wielkogabarytowych w Firmie Tarapata Sp. o.o." – podjął decyzje o przyznaniu promesy premii technologicznej.

O dalszych etapach tego projektu -  będziemy informowali na bieżąco.


OPTistat - OPTeam S.A.