Zapytanie ofertowe 2017-06-07

W związku z realizacją przez „Firmę Tarapata sp. z o. o.” inwestycji pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe technologii tłoczenia, inżynierii powierzchni oraz automatyzacji i robotyzacji Firmy Tarapata sp. z o.o." dofinansowanej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr umowy POIR. 02.01.00-00-0032/16-00, ogłasza postępowanie na wybór Dostawcy wózka widłowego.

 

1. Zapytanie ofertowe                                    - pobierz PDF
2. Formularz ofertowy CBR_POIR2.1_1_2017.pdf
3. Formularz ofertowy CBR_POIR2.1_1_2017.doc
4. Oświadczenie CBR_POIR2.1_1_2017.pdf
5. Oświadczenie CBR_POIR2.1_1_2017.doc

 

Dotyczy postepowania ofertowego CBR/POIR/2.1/1/2017.pdf

Informacja o wyniku postępowania.pdf


OPTistat - OPTeam S.A.