Zapytanie ofertowe 2017-08-11

W związku z realizacją przez „Firmę Tarapata sp. z o. o.” inwestycji pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe technologii tłoczenia, inżynierii powierzchni oraz automatyzacji i robotyzacji Firmy Tarapata Sp. z o.o." dofinansowanej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr umowy POIR. 02.01.00-00-0032/16-00, ogłasza postępowanie na wybór Dostawcy tokarki konwencjonalnej. 

zapytanie ofertowe na tokarkę konwencjonalna.doc - pobierz
zapytanie ofertowe na tokarkę konwencjonalna.pdf - pobierz
formularz ofertowy tokarki 2.doc - pobierz
oświadczenie CBR_POIR2.1_1_2017 .doc - pobierz
oświadczenie o ochronie środowiska.doc - pobierz
protokoł badan dokładnosci geometrycznej tokarki kłowej.doc - pobierz
protokoł odbioru końcowego.doc - pobierz

 

Informacja o wyniku postępowania - pobierz


OPTistat - OPTeam S.A.