Promocja

Informujemy, że w dniu 22 marca 2017r. podpisaliśmy umowę na dofinasowanie nr POIR 02.01.00-00-00032/16-00 w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: „Centrum Badawczo-Rozwojowe technologii tłoczenia, inżynierii powierzchni oraz automatyzacji i robotyzacji Firmy Tarapata Sp. z o.o."

Projekt inwestycyjny realizowany jest w okresie od 01.07.2016 do 31.12.2019. Planowane wydatki obejmują środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne i usługowe prace badawczo – rozwojowe.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej ponieważ również w ten sposób umieszczać będziemy zapytania ofertowe związane z tym projektem.


OPTistat - OPTeam S.A.