Zapytanie ofertowe 2016-12-29

Realizacja przez „Firmę Tarapata” Sp. z o.o., projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowe technologii tłoczenia, inżynierii powierzchni oraz automatyzacji i robotyzacji Firmy Tarapata Sp. z o.o.”, realizowanego w Mieleckim Parku Przemysłowym – obszar A – pod adresem ul. COP 15, 39-300 Mielec, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1, Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, nr wniosku POIR.02.01.00-00-032/16 który jest planowany do dofinansowania  ze środków Unii Europejskiej

 

1. Zapytanie ofertowe                                    - pobierz PDF        
1a. Korekta Nr1 do zapytania ofertowego      - pobierz PDF

2. Zaproszenie do składania ofert                 - pobierz PDF
3. Formularz ofertowy - pobierz PDF             - pobierz DOC
4. Oświadczenie - pobierz PDF                      - pobierz DOC
5. Szkic CBR - pobierz PDF


Sprostowanie
:  "Firma Tarapata" Sp z.o.o informuje, iż w załączonych dokumentach przetargowych  POIR/2.1/1/2016  z dnia 29 grudnia  2016 r - błędnie zostało umieszczone logo Programu Regionalnego zamiast Programu Inteligentny Rozwój. Za pomyłkę przepraszamy jednocześnie informując, iż powyższa pomyłka nie będzie miała wpływu na przebieg oraz wyniki zapytania ofertowego.

 

Firma Tarapata Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 06.02.2017r. o godzinie 12.00 w siedzibie firmy na posiedzeniu jawnym Komisji Przetargowej dokonano otwarcia ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr  POIR/2.1/1/2016. W terminie przewidzianym na składanie ofert tj. od dnia 29.12.2016r. do dnia 03.02.2017r. do kancelarii Zamawiającego wpłynęły 2 (dwie) oferty.

Oferty złożyli:

1.       VAPTECH Ltd., 17 Tsarigradsko Shose Blvd, 1504 Sofia, Bułgaria

2.       INTE Maszyny Sp.z o.o., ul. Raciborskiego 7, 39-300 Mielec

Powołana przez Zamawiającego Komisja Przetargowa dokona analizy oraz oceny złożonych ofert. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji Przetargowej.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - pobierz PDF


Pytanie nr 1 z dnia 30.12.2016

Jako autoryzowany przedstawiciel producenta nie realizowaliśmy dostaw pras 400 ton. Czy złożenie przez nas oferty w imieniu producenta,  który posiada takie referencje spełni formalne warunki wymagań oferty?

Tak. Spełni formalne warunki wymagań oferty, będąc autoryzowanym przedstawicielem tego producenta.

Pytanie nr 2 z dnia 30.12.2016

Opis prasy w punkcie n. zawiera informację o wymaganych otworach w stole do wyrzutnika - otwory fi 50 o rozstawie 150 x 150 mm. W opisie prasy 1.2 nie jest wyspecyfikowana poduszka ani wyrzutnik. Czy wymagane są te otwory? Na jakiej powierzchni?

Zamawiający informuje, że nastąpiła zmiana brzmienia punktu 1.2 Aktualna treść znajduje się w załączniku "Korekta Nr1 do zapytania ofertowego".

Pytanie nr 3 z dnia 30.12.2016

Na schemacie linii produkcyjnej nie ma pola oznaczonego w opisie jako "strefa załadowcza".  Czy jest ono nie umieszczone na planie a należy przewidzieć miejsce na tą strefę? Co oznacza sformułowanie "system jednoznacznego układania materiału wsadowego". Czy powyższe  funkcje ma spełniać oprzyrządowanie robota?

Zamawiający  zgodnie z opisem w pkt.1.3.3 strefę załadowczą  rozumie jako miejsce poboru formatek ze stosu i stoisko jednoznacznego układania materiału. Na planie strefa załadowcza jest opisana/równoznaczna jako miejsce poboru formatek.

System jednoznacznego układania materiału wsadowego, oznacza system pozycjonowania materiału w przestrzeni 3D, zapewniający powtarzalność pozycjonowania. Kształt formatek kwadratowy lub prostokątny o wymiarach minimalnych 200x200mm, maksymalnych 1000x1000mm i grubości od 0.7 do 5mm.

System jednoznacznego układania materiału wsadowego , w tym  czujnik obecności formatki i system wykrywania podwójnej formatki nie powinny być realizowane poprzez oprzyrządowanie robota tylko przez urządzenia/czujniki peryferyjne. Nie oznacza to jednak, iż nie mogą być one sterowane z systemu robota.


Pytanie nr 4 z dnia 31.01.2017

Proszę o informację dotyczącą zapytania ofertowego POIR/2.1/1/2016 Punkt 1.1 d  (Punkt 1.2 d w Korekta nr 1) d. Liczba stopni regulacji mimośrodowej skoku suwaka: od 30 do 40

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie czy liczba 30 do 40 dotyczy ilości możliwych do wyboru ustawień skoku lub oznacza wymaganą wartość w mm stopniowania wartości skoku.

Liczba 30 do 40 dotyczy ilości możliwych do wyboru ustawień skoku.


OPTistat - OPTeam S.A.