Zapytanie ofertowe 2018-01-26

W związku z realizacją przez „Firmę Tarapata Sp. z o. o.” inwestycji pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe technologii tłoczenia, inżynierii powierzchni oraz automatyzacji i robotyzacji Firmy Tarapata Sp. z o.o." dofinansowanej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr umowy POIR. 02.01.00-00-0032/16-00, ogłasza postępowanie na wybór Dostawcy cyfrowego twardościomierza.

zapytanie ofertowe.pdf
oswiadczenie-zalacznik2.pdf
formularz ofertowy.pdf
wzor protokolu.pdf
oswiadczenie-zalacznik4.pdf
umowa sprzedazy zakupu.pdf

 

Rozstrzygnięciu przetargu


OPTistat - OPTeam S.A.