Zapytanie ofertowe 2017-10-16

W związku z realizacją przez „Firmę Tarapata sp. z o. o.” inwestycji pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe technologii tłoczenia, inżynierii powierzchni oraz automatyzacji i robotyzacji Firmy Tarapata Sp. z o.o." dofinansowanej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr umowy POIR. 02.01.00-00-0032/16-00, ogłasza postępowanie na wybór Dostawcy drutowego centrum elektroerozyjnego.

Zapytanie ofertowe.pdf - pobierz
Formularz ofertowy.pdf - pobierz
Oświadczenie o braku powiązań Załącznik nr 2.pdf - pobierz
Oświadczenie środowisko załącznik nr 3.pdf - pobierz
Protokół odbioru końcowego.pdf - pobierz

Informacja o wyniku postępowania CBR/POIR2.1/4/2017

Pytanie:

Szanowni Państwo zwracam się z uprzejma prośbą o udzielenie odpowiedzi  odnośnie ogłoszonego zapytania na dostawę centrum elektroerozyjnego.

Punkt 38- Oprogramowanie CAD/CAM

Czy ma być zaoferowane oprogramowanie CAD/CAM zewnętrzne (  generowanie ścieżki cięcia w 2 osiach (2X) czy cięcie 4 osiowe (4X) ?

Proszę o przesłanie odpowiedzi.

Odpowiedź

Tak, cena deklarowana w formularzu ofertowym ma uwzględniać oprogramowanie zewnętrzne dla wykorzystania pełnych możliwości maszyny, czyli także cięcia 4 osiowego. Oprogramowanie będzie zainstalowane na jednym z komputerów CBR.

 

Pytanie:

1. Czy dopuszczacie Państwo udział w przetargu obrabiarkę, która nie stosuje centralnego, automatycznego systemu smarowania? Od wprowadzenia silników liniowych do obrabiarek pod koniec lat 90-tych Sodick nie stosuje w/w systemu ze względu na brak konieczności smarowania silników liniowych w przeciwieństwie do konwencjonalnych napędów opartych na śrubo-nakrętce. Prowadnice smaruje się raz na 3 miesiące. Informacja o konieczności smarowania może być wyświetlana na panelu smarowania.
2. Czy dopuszczacie Państwo dostawę obrabiarki w ciągu 5-ciu miesięcy od złożenia zamówienia ?

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza zakup maszyny nie stosującej centralnego, automatycznego systemu smarowania w przypadku o ile na wszystkich napędach osi zastosowano rozwiązanie konstrukcyjne oparte o silniki liniowe. Takie rozwiązanie jest w pełni uzasadnione.
2. Termin dostawy został dokładnie określony w Zapytaniu Ofertowym i jest niezmienny. Jedyną możliwością przesunięcia terminu jest wystąpienie siły wyższej odpowiednio potwierdzonej przez instytucję rządową.

 


OPTistat - OPTeam S.A.