• PRESS SHOP

    We specialize in mid and high volume production of stamped metal elements.
  • LASER CUTTING

    We provide laser cutting of metal parts on the machine with the highest level of technological advan...
  • STEEL BENDING

    Our company offers steel bending service using a high-tech brake press.
  • WELDING

    We’re welding construction steel by MIG, MAG and TIG methods in shielding gases cover.
  • PAINT SHOP

    We have a very large experience in powder painting on the automated painting line.
  • CUTTING CENTER

    We offer cutting sheet metal on automatic and laser. We have a CNC cutter for cutting profiles, tube...
  • TUBES BENDING

    We offer services using the most modern bending pipe benders.
  • DESIGN OFFICE

    We have our own design office. We design and manufacture single tools, transfer, progressive and adj...

DOTACJE NA INNOWACJE

Firma Tarapata Spółka z o.o. dnia 01.05.2011 r. rozpoczęła realizację projektu współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w Tarapata Spółka z o.o. w celu automatyzacji wymiany danych z partnerami biznesowymi” Realizowany projekt polegał będzie na utworzeniu i wdrożeniu platformy B2B wraz z niezbędnym wyposażeniem Wnioskodawcy w platformę sprzętową, niezbędną do finalizacji przedmiotowego projektu. Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

 

     

OPTistat - OPTeam S.A.